חזרה לכל המונחים

מי גבאים - מילון מונחים

מים שנקוו בחפירה לא עמוקה.
(מלשון " ולחשוף מים מגבא"- ישעיה ל, יד).
מים אלו אינם בכמות של ארבעים סאה.