חזרה לכל המונחים

מימי אדמה - מילון מונחים

צבע הנראה על אדמה אדומה.
צבע זה הוא אחד מחמישה צבעים המוגדרים על ידי המשנה כצבע דימום מטמא ( נידה, ב,ו).