חזרה לכל המונחים

מים שאובים - מילון מונחים

מים שנאספו ונאגרו באמצעות כלי או מגע אדם ( כגון מים מהמערכת העירונית, ברזים וכו' ).