חזרה לכל המונחים

מוך דחוק - מילון מונחים

בדיקה בעד בדיקה הנמשכת כל זמן בין השמשות.
מטרתה לודא שהאשה סיימה את היום הקודם ללא הפרשות דמיות והיא יכולה להתחיל ולספור שבעה ימים נקיים.