חזרה לכל המונחים

הפסק טהרה - מילון מונחים

בדיקה בעד בדיקה שמטרתה לודא שהאשה פסקה מלראות דם והיא יכולה להתחיל ולספור שבעה ימים נקיים.
בלשון המקורות האשה יוצאת על ידי בדיקה זו מחזקת רואה דם לחזקת שאינה רואה.