חזרה לכל המונחים

המשכה - מילון מונחים

העברת מים למקוה ע"י הזרמתם על פני הקרקע עד הגיעם למקוה.
מקוה זה יחשב 'מוכשר' ע"י 'המשכה'.
הקרקע עליה זורמים המים בדרכם למקוה, צריכה להיות ראויה לבלוע.
כלומר בעלת יכולת ספיגה וחילחול.
אורך ההמשכה הוא לפחות שלושה טפחים (35 – 30 ס"מ) .
רוחב ההמשכה הוא טפח ( 10 ס"מ ).
את ההמשכה יש לעשות רק לאחר שבמקוה יש רוב של מים כשרים.