חזרה לכל המונחים

בין השמשות - מילון מונחים

הזמן שבין היום ללילה , כלומר ספק אם הוא יום או לילה .ידוע כזמן השקיעה או הדימדומים.
זמן זה הוא משקיעת השמש ועד שנראים שלשה כוכבים.