חזרה לכל המונחים

בוחל - מילון מונחים

לשון המשנה לנערה שמלאו לה שתים עשרה שנה ויום אחד והחלה להראות סימני בגרות, כדוגמת התאנה העומדת להבשיל ( נידה, ה, ז).