חזרה לכל המונחים

בודקות טהרה - מילון מונחים

אחיות המוכשרות לשמש כבודקות בדיקת הנרתיק, במטרה לסייע לרב הפוסק במקרים של שאלה במראות, ע"י תיאור הממצאים (פצע וכדו').