חזרה לכל המונחים

אוצר זריעה - מילון מונחים

בריכה בת 40 סאה מי גשמים שלתוכה מזרימים מים מרשת המים העירונית.
תערובת מים זו כשרה לטבילה ומועברת למקוה דרך נקב בקיר המשותף לו ול" אוצר".