לכל המאמרים

על מלאכים ובני אדם

נכתב על-ידי הרב אורי נויבירט

בפרשה מסופר על המאבק הפיזי בין יעקב למלאך. חז"ל (חולין צב.) קובעים באופן חד משמעי כי ידו של יעקב הייתה על העליונה במאבק זה – קביעתם זו נסמכת על הפסוק: "וַיָּשַׂר אֶל מַלְאָךְ וַיֻּכָל בָּכָה וַיִּתְחַנֶּן לוֹ בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע יב, ה). על אודות המילה 'וַיָּשַׂר' תמהה הגמרא: "איני יודע מי נעשה שר למי" [= האם יעקב נעשה שר למלאך או להיפך]; ועונה הגמרא: "יעקב נעשה שר למלאך", לפי שכתוב: "כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל" (בראשית לב, כט). על אודות המילה 'בָּכָה' תמהה הגמרא: "איני יודע מי בכה למי"; ועונה הגמרא: "מלאך בכה ליעקב", לפי שכתוב: "וַיֹּאמֶר שַׁלְּחֵנִי כִּי עָלָה הַשָּׁחַר" (בראשית לב, כז). לסיכום, הגמרא לומדת כי יעקב ניצח את המלאך, הן מכך שיעקב נעשה שר למלאך והן מכך שהמלאך בכה בפני יעקב כדי שהאחרון ישחררו.
המאבק הפיזי-מקומי בין יעקב למלאך מועתק ע"י חז"ל אל מעין מאבק מטאפיזי-רוחני בין עם ישראל לבין המלאכים, בו מתבטאת עליונותם של ישראל.
לדברי חז"ל (חולין צא:) מעלתם של ישראל גבוהה מזו של המלאכים בשלושה היבטים:
היבט ההודיה: "חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה – בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא – פעם אחת ביום, ויש אומרים – פעם אחת בשבת, ויש אומרים – פעם אחת בחודש, ויש אומרים – פעם אחת בשנה, ויש אומרים – פעם אחת בשבע שנים, ויש אומרים – פעם אחת ביובל, ויש אומרים – פעם אחת בעולם" .
היתרון הראשון של ישראל מתבטא בהיותם אומרים שירה בכל שעה, בעוד שהמלאכים אומרים שירה רק בזמנים קבועים מראש. רבי צדוק (פי צדיק על הש"ס, עמ' תיד) מסביר כי עניינה של השירה הוא הכרת תודה לה' על חסדיו בכל עת – "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" – לפיכך יש לאדם אפשרות וזכות להודות לה' בכל שעה. מנגד, נבראו המלאכים לשם מילוי תפקיד מוגדר שמתוקף היותם שליחי ה' הם מוכרחים לבצעו, אי לכך הם אומרים שירה רק בזמן הספציפי בו נקראים הם למלא את תפקידם זה (ובעניין התדירות שבה אומרים המלאכים שירה, מצוינות כאמור מספר דעות בגמרא).
היבט הקרבה: "ישראל מזכירין את השם לאחר שתי תיבות, שנאמר: 'שמע ישראל' – ה' (דברים ו, ד), ומלאכי השרת אין מזכירין את השם אלא לאחר ג' תיבות, ככתוב: 'קדוש קדוש קדוש' – ה'" (ישעיהו ו, ג).
היתרון השני של ישראל מתבטא בהיותם קרובים לה' יותר מן המלאכים, לפי שהם מזכירים את שם ה' לאחר שתי תיבות ואילו המלאכים לאחר שלוש תיבות. דרגתם הרוחנית של המלאכים הנה קבועה, סטאטית ואינה ניתנת לשינוי, הואיל והם נעדרים יצר הרע (ראה שבת פט, א). מסיבה זו נקראים המלאכים "עומדים" – "וְנָתַתִּי לְךָ מַהְלְכִים בֵּין הָעֹמְדִים הָאֵלֶּה" (זכריה ג, ז). בניגוד למלאכים נקראים בני האדם "מהלכים" לפי שהם יכולים להתקדם בדרגתם הרוחנית ולהתקרב ביתר שאת אל בוראם (ראה כלי יקר, ויקרא יח, ד). מסיבה זו כותב המהר"ל (דרך חיים עמ' רעו): "כי השכר הוא שייך דווקא לאדם שקונה מעלה יותר ממה שהיה לו קודם והוא קונה עולם הבא, אבל מדרגה זאת אין למלאכים… ואין למלאכי השרת צער כלל כאשר עושים רצון קונם לכך אין להם יותר ממה שנבראו".
היבט היצירה: "אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה, עד שיאמרו ישראל למטה".
היתרון השלישי של ישראל מתבטא ביכולתם ליזום את אמירת השירה. היוזמה והיצירה הן אפוא מנת חלקם של בני האדם; המלאכים אינם יכולים ליזום את אמירת השירה, אלא בכוחם רק להצטרף לשירתנו ולקדושתנו.  הניצחון הפיזי-נקודתי של יעקב על המלאך, מקבל אצל חז"ל משמעות מטפיזית רחבה לפיה בני האדם יכולים להגיע לדרגה רוחנית גבוהה יותר מזו של המלאכים. ההצלחה של האדם להתגבר על המניעות והמכשולים (כשם שיעקב התגבר על הפציעה בירכו וניצח את המלאך) ולהתקרב אל ה', מסמלת אפוא את הניצחון של 'המהלכים' על 'העומדים'.