לכל המאמרים

הנגיעה של רועי לוט

נכתב על-ידי הרב רונן נויבירט - קהילת "אוהל ארי", רעננה.

וְלֹא נָשָׂא אֹתָם הָאָרֶץ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו כִּי הָיָה רְכוּשָׁם רָב וְלֹא יָכְלוּ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו:
וַיְהִי רִיב בֵּין רֹעֵי מִקְנֵה אַבְרָם וּבֵין רֹעֵי מִקְנֵה לוֹט וְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִזִּי אָז ישֵׁב בָּאָרֶץ:
וצריך עיון, מדוע קושר המקרא בין הריב של רועי אברהם ורועי לוט, לבין ציון העובדה שְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִזִּי אָז ישֵׁב בָּאָרֶץ ?
עונים ע"כ חז"ל במדרש רבה :
"רבי ברכיה בשם רבי יהודה אמר : בהמתו של אברהם אבינו היתה יוצאה זמומה ובהמתו של לוט לא היתה יוצאה זמומה היו אומרים להם רועי אברהם הותר הגזל היו אומרים להם רועי לוט כך אמר הקב"ה לאברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת ואברהם פרדה עקרה ואינו מוליד למחר הוא מת ולוט בן אחיו יורשו ואנו משלנו אנו אוכלים. אמר להם הקב"ה כך אמרתי לו לזרעך נתתי אימתי לכשיעקרו שבעה עממים מתוכה והכנעני והפרזי אז יושב בארץ עד עכשיו מתבקש להם זכות בארץ"
בהמתו של אברהם אבינו היתה יוצאה זמומה , שלא תרעה ותגזול משדות זרים . לעו"ז בהמתו של לוט רעתה ללא כל גבולות. אליבא דרועי לוט אין כאן גזל כלל ועיקר,  זוהי ארצם.  נכון, שעדיין לא נעקרו שבעת עממים והכנעני והפרזי אז יושב בארץ. נכון, שאברהם עדיין בחיים, וגם לו נתקימה כבר ההבטחה, הארץ שייכת לאברהם, אך זה לא רלוונטי, אל תתנו לעובדות לבלבל את התיאוריה…שבעת העממין יסתלקו, לאברהם אין המשכיות וממילא – הכל שלנו.
אידיאולוגיה המונעת מתאווה מסויימת, אידיאולוגיה שיש להולך בה נגיעה אישית, עלולה להביא את האדם לעיוות המציאות. אדם השטוף בתאוות בצע, עלול לגנוב מליונים תוך שכנוע עצמי שיש לכך הצדקה. הוא ישכנע עצמו שמצווה לגזול, אולי כדי לאזן קיפוח של שנים, אולי על מנת לתת לעניים ע"ח העשירים ועוד כהנה וכהנה תירוצים. על נגיעה זו הזהירונו חז"ל.
אמנם, לא בכך נגמר סיפור הסכסוך, וכך מוסיפים חז"ל בפסיקתא רבתי: "בהמותיו של אברהם היו הרועים מוציאים אותם זמומים שלא יגזלו לבריות ובהמותיו של לוט לא היו רועים זוממים אותן התחילו רועים של אברהם מדיינין עם רועים של לוט ואומרים להם למה אתם משיאים ללוט שם רע ומוציאים בהמתו שלא זמומה אמרו להם רועים של לוט אנו הם שאנו צריכים למחות בידכם שאתם זוממין את הבהמה שע"י שאתם יודעים שסוף בהמתו של אברהם לחזור ללוט מפני שאינו מוליד אין אתם זנין אותה כראוי מפני שאתם יודעים שאין לאברהם בן ולמחר הוא מת ולוט יורשו אתם עושים עצמיכם צדיקים מבהמותיו של אחר?"
לא יאמן. רועי לוט מאשימים את רועי אברהם בגזל :  הרי בהמתו של אברהם עתידה לעבור ללוט, ואם אין אתם דואגים לה, הרי אתם גוזלים מלוט. רועי לוט הגזלנים , לא זו בלבד שגוזלים , אלא אף מאשימים את רועי אברהם הישרים בגזל. ראו עד היכן מעוותת הנגיעה האישית את כושר שיפוטו של האדם.
אדם , אשר האידיאולוגיה בה הוא מחזיק מונעת מאינטרסנטיות, עלול לעוות את כל המציאות, ובלי משים , להצדיק את הרשע ולהרשיע את הצדיק. אותו אדם, ידרדר בסופו של דבר לסדום. פעם נוספת,  ראינו את שבחם של האבות שנקראו ישרים. האבות לא אבדו לרגע את ראייתם הישרה והמאוזנת, מאחר וכל מעשיהם היו לשם שמיים ולא ,חלילה, לשם עצמם.