לכל המאמרים

הלכות כלה

כלה נוהגת כדין אשה לפני טבילה.
עליה לבצע בדיקת 'הפסק טהרה' ולאחר מכן לספור 'שבעה נקיים' עד לטבילתה, ערב החתונה.
בדיקת הכלה שטחית יותר כמבואר בסעיפים הבאים.
מתי מבוצעת בדיקת 'הפסק טהרה'?
כלה מבצעת בדיקת 'הפסק טהרה' מיד בתום ראיתה את דימום הוסת.
בדיקה זו מבוצעת על פי מרבית העדות לקראת השקיעה של היום החמישי לתחילת ראית הדימום.
אם בדקה קודם לכן  והתכוונה לשם בדיקת 'הפסק טהרה' תחשב לה הבדיקה.
אם סיימה את המחזור זמן רב לפני החתונה, מומלץ לה לבדוק 'הפסק טהרה' מיד בתום המחזור ולא להמתין עד שבעה ימים לפני הטבילה.
בימים אלו תמשיך ותבדוק לעיתים קרובות ובכל פעם תחשוב בליבה שזו בדיקת 'הפסק טהרה' ואם תוכל תשב ותבדוק בסמוך יותר למועד של שבעה ימים לפני הטבילה.
בשבעת הימים האחרונים לפני הטבילה תשתדל לבדוק פעמיים ביום ולכל הפחות פעם ביום הראשון, פעם ביום השלישי או הרביעי ופעם ביום השביעי.
מהלך הבדיקות, ההכנות לטבילה והטבילה,  מפורטים באתר בפרק "טהרת המשפחה":
https://www.mikve.net/content.asp?PageId=570

כלה רשאית לטבול עד 3 ימים לפני החופה , זאת בשני תנאים:
1. עליה לודא שעד לטבילה יחלפו 7 ימים 'נקיים' מלאים מאז 'הפסק הטהרה'.
2. עליה לבדוק בכל יום מיום הטבילה עד לחופה שלא נמצא דם חימוד.

מומלץ לכלה לברר את מקום הטבילה, לקבל המלצות על רמת המקוה והאיבזור שבו, האם יש בו חדר המיועד לכלה ולאורחותיה,לקבל המלצות על הבלנית ולהזמין תור מראש.

כיצד מבוצעת הבדיקה?
• מומלץ להתרחץ  ולכל הפחות לרחוץ את אזור הפות.
מומלץ לשטוף את הנרתיק, אך שם יש להמנע משימוש בסבונים ( בגלל חשש מפגיעה בפלורת החיידקים הטבעית והתפתחות פטרת).
• לוקחת  עד בדיקה ( או כל בד לבן, נקי, רך וסופג) ומלפפת אותו סביב אצבעה.
• תכניס את אצבעה בעדינות, עד כמה שיכולה.
• תעשה תנועה סיבובית בצמוד לדפנות הנרתיק , כתנועת קינוח.
• חשוב לבצע את הבדיקה בעדינות מרבית, מבלי להכאיב לעצמה ועל מנת שלא תפצע את עצמה.
• במידה והעד לא יצא 'נקי' יכולה לשטוף שוב ולחזור על הבדיקה שוב ושוב, עד שהבדיקה תהיה נקיה. יש לשים לב לשלושה דברים:
1. תיזהר שלא לפצוע את רירית הצואר .
2. על  הבדיקה האחרונה להיות לפני השקיעה.
3. כלה אינה מבצעת בדיקת 'מוך דחוק'.
•  זמנים מיוחדים:
• בערב שבת מומלץ לעשות 'הפסק טהרה' לפני הדלקת נרות אך יכולה לעשות גם לאחר מכן עד השקיעה.
• בשבת , יום כיפור ותשעה באב , תשטוף רק את אזור הפות. תשתמש בסבון נוזלי ותזהר מסחיטה.
• לאחר מכן  ( כל שבעת הנקיים ועד לטבילה) תלבש בגד תחתון לבן ונקי.
מומלץ שימוש ב 'תחתונית ' לבנה.