לכל המאמרים

אמא אדמה

נכתב על-ידי נחמה שולמן

מתמזגת

מתמסרת

מתיסרת

מתעצבת

עבותות אהבה זה בזה  אוחזים,

מבקשים לנסוק למרומים.

מייחדים ייחודים,

מחברים ארץ ומרומים.

דמעות ייסורים משקות אבנים,

עדים אילמים לקורבן שלמים.

מעוררות אדמה להצמיח רקפות ופרחים.

עצים, בתים וילדים משחקים.

אליו תשוקתיך ממתינה לגאולים.