לכל המאמרים

טיפות של אור

נכתב על-ידי נחמה שולמן

מפלי אור עלי נופלים
מחברים עליונים לתחתונים.
לרוץ אחריך אותי מושכים
מחברים תחתונים לעליונים.
אין סוף מבעד ריסי ראיתי
אין סוף בהתמזגותי נמוגתי.
שפע מצטמצם ומתפזר.
חבלי כח בי אוחזים
צינורות של אור אותי מקיפים.
מה אבקש ממך אלוקים
רק לעשות שליחותך שליחותי.
מרחם טבילתי יצאתי
טיפות של אור דבקו בבשרי.
עד יקראני שוב חדריו ואבוא
טרם סיימתי מלאכתי.