חיפוש בודקת טהרה

זרביב מוניק - בודקת טהרה

טלפון:
054-5684316
כתובת:
קבוץ עין צורים ד.נ. שדה גת בית 210, ניצן
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
עובדת בניצן