עשרה בטבת

גם כי אלך בגיא צלמוות

"גם כי אלך בגיא צלמוות – לא אירא רע כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני". דוד המלך, משתמש במשל הרועה והכבשה, לתאר את השגחה הקב"ה על בני האדם. הרועה שבמשל, משתמש במקלו...

שופרות

עתידים אנו להתענות השבוע בצום עשרה בטבת הוא יום הקדיש הכללי. יום זה מחייב אותנו, כמו גם שאר הצומות לחשבון נפש הקשור בעיצומו של היום, וכפי שכתב הרמב"ם בהלכות תעניות פרק ה' :...