טו בשבט

כך אני שותל לבני

המדרש בתענית (כ"ג.) מספר את סיפורו המופלא של חוני המעגל, אשר נרדם לשבעים שנה. קודם להירדמו פוגש חוני המעגל באדם הנוטע עץ חרוב: "יום אחד היה מהלך בדרך, ראה את אותו האיש שהיה...

על חיטים ובני אדם

אחד הפולמוסים המפורסמים ביותר במדרש הינו הפולמוס בין רבי עקיבא וטורנסרופוס הרשע המובא במדרש תנחומא (תזריע, ה', ה'), והדן בשאלה אלו מעשים נאים יותר – האם מעשי הקב"ה או שמא מעשי בשר ודם....

לאכול פריה וטובה

בקונטרס מגד ירחים לחודש שבט מתמצת הרב קוק את מהות חודש שבט באמצעות המילים הבאות: "חשק נטיעת האילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים המבלט בתקפו בעץ החרוב" (מגד ירחים לחודש שבט). מדוע מייחס...

ט"ו בשבט – חג האדם והאדמה

ר"י בר סימון פתח – "אחרי ה' אלקיכם תלכו" – וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחרי הקב"ה, אותו שכתוב בו – "בים דרכיך ושבילך ביום רבים" … וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמים...