תפילה לאשה הטובלת במקוה

אלוהי,
בורא היופי והצחות
יוצר הגוף והנפש,
אני האשה הנצבת עמך בזה להתפלל.
טהרני על אפיקי מים
משחני מור ולבונה
חדש בי אור כזיו הלבנה.

אלוהי,
רחמי שנתת בי טהור הוא,
תן בקרבי נשמה.
ויהי ביתי שלם לפניך,
ויהי תוכי רצוף אהבה.