חאן חדרה

הביקור בחאן המשוחזר בחדרה, הינו חויה נפלאה ומרגשת במיוחד בזכות המקוה הנמצא במקום.
הביקור מפגיש אותנו עם חיי בני העליה הראשונה אשר היו ממיסדי העיר חדרה.
המקוה מעיד יותר מאלף מילים על מאפייני העולים הראשונים וסגנון חייהם.
י. ח. ברנר בספרו: "המוצא", מספר על התינוקת הקטנה שאת לילה האחרון בילתה במקוה.
קראו באתר:
https://www.mikve.net/mikve.asp?id=881