content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ביוץ מתי? (מנהגי כלות)

שאלה

אני עורכת בדיקות ביוץ מיום סיום הווסת היום הוא יום ה14 ועדין הסטיק מראה פס אחד... קיבלתי ב27/2

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כמה ימים ההפרש בין מחזור למחזור?