content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

ביום שישי עשיתי הפסק טהרה, לפני כניסת שבת ביום שבת בדקתי בבוקר, לא היה תקין, אחה"צ לפני זמן כניסת שבת בדקתי שוב. היה תקין. ביום ראשון בבוקר היה תקין. ביום ראשון בערב הגעתי מאוחר ובדקתי בשעה 18:35. היה תקין. ביום שני בדקתי לפני זמן הדלקת נרות. גם תקין. מתי אני יכולה לטבול?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אם כל הבדיקות תהיינה תקינות, תוכלי לטבול במוצאי שבת.