content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הבדל מנהגי העדות (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום! בשאלה קודמת שאלתי על הבדלי הטבילה בין העדה האשכנזית לעדה הספרדית. האם אני יכולה להבין מתשובתך שאישה, ללא שום קשר לעדה שלה או של בעלה, יכולה לטבול מס' הפעמים שהיא רוצה, ולברך איפה שנוח לה, לפי הדין. או בכל זאת חייבת לנהוג לפי מנהגי העדה, למרות שמגיעים (בעל ואישה) ממשפחות חילוניות לגמרה ללא שום מנהגי טבילה. תודה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בעיקרון, מומלץ לקבל את מנהגי הורינו.
המלצתי – נהגי כמו בהדלקת נרות שבת , אם את קודם מברכת ואז מדליקה  – נהגי בדומה לכך גם בטבילה – קודם ברכי מחוץ למקוה ואז טיבלי. אם את קודם מדליקה ואז מברכת- נהגי כן גם במקוה- טיבלי, ברכי במקוה ואז המשיכי לטבול.
לגבי מספר הטבילות נהגי כרצונך.