content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ספירת 7 נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום שאלה כללית, אם התחלתי 7 נקיים ביום ראשון לפני השקיעה לקראת יום שני מתי אני אמורה לטבול במקווה? במוצש או בראשון?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

משאלתך לא כ"כ ברור האם בראשון לפני השקיעה ביצעת את בדיקת הפסק הטהרה , כלומר את הבדיקה הראשונה הנקייה, כך ששבעת הימים הנקיים מתחילים ביום שני והטבילה בראשון בערב.
או שעשית בדיקת הפסק טהרה בשבת לפני השקיעה, ואז בראשון לפני השקיעה בדקת את בדיקת היום הראשון של שבעת הימים הנקיים ואז תוכלי לטבול במוצ"ש. 
מסתבר יותר שהאפשרות הראשונה היא הנכונה.