content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שעוה לפני טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מות ר לעשות שעווה ביום שישי כשמוצש אני טובלת? האם זה קרוב מידי לטבילה ויש חשש?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

את יכולה לעשות שעווה גם ביום הטבילה , לא כל שכן, יום קודם לכן.