content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הרחקות (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר ב7 הנקיים מותר לעשן ביחד נרגילה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

עישון נרגילה  בהחלט יכול להחשב  כזמן 'קירוב לבבות' ובפרט שהמשאף מועבר מאחד לשני, על כן מוטב להמנע מלעשן  זאת בזוגיות ואינטימית בזמן  שיש  לשמור על 'הרחקות'. 
מלבד הענין הבריאותי שבדבר, אין מניעה לעשן בקבוצה בזמן זה.