content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

כתמים עם התקן מירנה (טהרת המשפחה)

שאלה

אתמול ראיתי כתם קטן , והחשבתי אותו ככתם. היום יש לי כבר דימום קל. מתי אני אוכל להתחיל לספור נקיים ?? (אני ספרדיה ומקפידה על המתנה של 4 ימים ) האם ביום שישי (שלישי- שישי ) או רק בשבת ???

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אם אתמול אסרת את עצמך כיון שסברת שמתחיל דימום – ספרי מאתמול,  משמע הפסק טהרה יהיה ביום ששי, תחילת 7 נקיים בשבת, טבילה בששי הבא, אם אתמול התיחסת למראה כאל סתם 'כתם' עליך לספור החל מיום השטף, משמע הפסק טהרה יהיה בשבת, תחילת 7 נקיים בראשון, טבילה במוצ'ש הבא..

michalk@menora.co.il