content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

עונה בינונית (טהרת המשפחה)

שאלה

בס"ד לגבי עונה בינונית - קיבלתי מחזור בתאריך יב בכסלו לפי חישוב של 30 יום מתאריך הקבלה יוצא יא בטבת ולפי המחשבון שלכם יוצא יב בטבת.... אפשר להבין איפה הטעות?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לגבי זמנה המדויק של העונה הבינונית, קיימות 2 שיטות
א. יש לכלול בספירת 30 הימים את יום הראייה הראשונה ואת יום הפרישה.
זוהי שיטת ה"בית יוסף" ולפי שיטה זו את צודקת.
ב. אין למנות את יום הפרישה כאחד משלושים הימים, ולפי שיטה זו לוח הפרישה שלנו נכון.
כיוון שלהלכה רב האחרונים פסקו כשיטת ה"בית יוסף", הרי שאת צודקת ונשנה את חישוב יום הפרישה לפי העונה הבינונית.