content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הימצאות הבעל בלידה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני עתידה ללדת בקרוב בעז"ה. שמעתי לא מזמן שאסור לבעל להמצא בחדר לידה בכלל. עניין זה מאוד מצער אותי, האם יש אמת בדבר שאבור לבעל להמצא ליד אשתו? דבר נוסף, ממתי אסור לבעל לגעת באשתו במהלך הלידה והאם יש היתר כלשהו לעניין לצורך חיזור ותמיכה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לבעל מותר להימצא בחדר הלידה במהלך הצירים .
בשעת הלידה עצמה, ראוי שיעמוד למראשותיה, או מאחורי וילון.
אם היולדת מרגישה צורך להיעזר בבעלה בשעת הלידה, מותר לו לאחוז בידה באמצעות כפפה או בדרך אחרת כלשהי.
אם ראית דם או אם יש פתיחה של 4 ס"מ הרי שאת טמאה טומאת יולדת וחל איסור נגיעה ביניכם.
ירידת מי שפיר או נפילת הפקק הרירי, לא מטמאים.
ישנם היתרים חריגים אך כדאי גם לבטוח בה' ולהתפלל.
שיהיה בשעה טובה ומוצלחת.