content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

קבלת וסת לאחר נטילת כדורים (מנהגי כלות)

שאלה

שלום אני מקבלת וסת כל שלושים יום הווסת האחרון היה ביום ה כסלו אני מתחתנת בכו כסלו אני לוקחת כדורים בימים שלפני החתונה פרימולוט נור במידה והפסיק לאחר החתונה לקחת את הכדורים האם הוסת יגיע מיד או בכל מקרה לא יגיע לפני שלושים יום ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

הכדורים משבשים את הוסת הטבעית של הגוף ולכן תלות הוסת היא בכדורים ולא בהרגל הגוף.
כל אשה מגיבה מעט שונה לכדורים וזמן קבלת הוסת לאחר הפסקת הנטילה משתנה בין אשה לאשה ולכן לא ניתן בודאות לקבוע מתי בדיוק תקבלי את הוסת.