content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילת גברים (טהרת המשפחה)

שאלה

האם גבר יכול לטבול כאשר יש לו פצע פתוח?

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

טבילת גברים מקורה במנהג ואינה הלכה.
עדיף במצב זה שלא לטבול למען שמירת בריאות הטובל ושאר הטובלים במקוה.