content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה מוצאי יום כיפור (שבתות ומועדים)

שאלה

האם ניתן לעשות הפסק טהרה במוצאי יום כיפור שחל השנה ביום שבת? כלומר האם ניתן לעשות הפסק טהרה במוצאי יום כיפור - שחל השנה במוצאי שבת? במידה וכן, האם אני אוכל לטבול במקווה במוצאי שבת - בשבוע שלאחר מכן? תודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אין כל מניעה לעשות הפסק טהרה ביו"כ.
יש לשטוף את האזור במים שהוכנו מראש ולהזהר מסחיטה.
הטבילה, בע"ה במוצ"ש בשבוע לאחר מכן.