content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה בזמן הריון (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני נמצאת בשבוע 35 להריוני עם פתיחה של 1.5-2 ואורך צוואר רחם מחוק 70 אחוז. אני נמצאת אצל מעקב רופא ובבדיקת רופא האחרונה ירד מעט דם ונטמאתי ולכן עשיתי הפסק טהרה ואת שאר הבדיקות הנחוצות. שאלתי היא האם ישנו סיכון לטבול כאשר אני עם פתיחה? האם חומרי החיטוי ששופכים במקווה עלולים להגיע לעובר ולפגוע בו חס ושלום?

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

א. דימום אחרי בדיקת רופא היא תמיד עקב נגיעה ושפשוף של צוואר הרחם ולפיכך אין לדעתי צורך בכלל בהפסק טהרה. אילו חשבנו שהדימום נגרם  מתוך הרחם, אזי זה היה מצביע על  חשש להיפרדות שליה או מצבים חמורים אחרים, שבהם תמיד אנחנו מאשפזים. הפרשה דמית אחרי בדיקה בסוף ההריון היא  כאמור דבר מוכר, לא מדאיג ולא נובע מבעיה רחמית.
ב. באשר לטבילה: אין לדעתי סכנה בטבילה במצב כזה, אם כי עלי לציין שזהו מקרה חריג ואם אין צורך אמיתי בזה ( ראי סעיף א) הייתי משתדל להמנע.

הרבה בריאות, ד"ר יולס