content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שיער במקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, כיום אני ספרדיה ובעז"ה אני מתחתנת בעוד כמס' חודשים עם אשכנזי. רציתי לדעת האם זה נכון שלפי דעת האשכנזים שיער שהורדתי בעבר אינו נחשב כחציצה בעת הטבילה?

תשובה מאת הרב יקותיאל רוזנבאום-רב הקהילה החרדית, גני הדר,פ"ת

נכון. רק נשים שנוהגות  למנהג הספרדים  נוהגות לגלח את השיער כעת משאת מקבלת עליך את מנהגי האשכנזים אינך צריכה לגלח.