content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

נטילת גלולות סרזט (הריון, לידה והנקה)

שאלה

שלום, יש לךי 2 שאלות: 1. אם לפני הלידה היה לי מחזור קבוע(בגלל שנטלתי גלולות), וכעת אני נוטלת סרזט משום שאני מניקה, מה פירוש הדבר שאני צריכה לנהוג בדיני פרישה 3 חודשים?האם הדבר אומר שעלי לא לקיים יחסי אישות במשך 3 חודשים? זה קצת לא הגיוני לי משום שגם במשך רוב ההריון לא קיימנו יחסי אישות בשל מורכבוצת העניין וכאבים מרובים אצלי. 2. האם אני יכולה ליטול גלולות סרזט אם אינני מניקה? אם כן, מה קורה לגבי יחסי אישוצ והטבילה במקווה? תודה רבה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

1. מחזור שהיה קבוע בגלל גלולות אינו יכול להחשב כקבוע לצורך חישוב ימי פרישה לאחר לידה וכל עוד את לא נוטלת את אותן גלולות.
אשה לאחר לידה אשר מניקה נחשבת 'מסולקת דמים' ואינה חוששת  כלל לוסת אלא לאחר שתראה דם פעם אחת ואז תנהג בימי פרישה כמבואר להלן.
ימי פרישה  – אין הכוונה  חלילה שאשה חוששת ממחזור 3 חודשים  ואסורה לבעלה משך כל אותו הזמן.
מדובר ביום – יומיים שחוששת בהם בכל חודש ואז אסורים בני הזוג בתשמיש ( חיבוק ונישוק מותרים ) ועל האשה לעשות בדיקה בעד.
בד"כ הימים / הלילות האסורים מחושבים לפי המחזור הקודם ( מה שלא קיים במקרה שתארת ויתקיים בע"ה לאחר ששוב תקבלי וסת) והם :
אותו  תאריך בחודש העברי כמו במחזור האחרון, הפרש הימים בין שני המחזורים האחרונים והיום השלושים מראית המחזור האחרון  – קראי בעיון את הפרק העוסק בכך באתר:
https://www.mikve.net/content.asp?PageId=563
2. בסמוך להפסקת ההנקה מומלץ לגשת לרופא נשים ולקבל גלולות מתאימות ( לא סרזט).