content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דיני טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

יש לי שתי שאלות: 1. באם קיימת איזושהי חובה שאחרי הטבילה, אסור לעצור בשום מקום, אלא לחזור ישירות לבית? 2. ומה קורה במצב שביום הטבילה בעלי אינו נמצא ( נעדר בעל כורחו), האם במקרה כזה עליי לסור הבייתה או אני יכולה לצאת למקום פתוח?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

יש להבחין בין מנהג להלכה (עיקר שמחייב). ישנם מנהגים רבים הנהוגים לאחר טבילה כגון להסתכל על דבר טהור, על הכוכבים, לא להתעכב בדרך וכו', עיקרם השפעת שפע רוחני טוב על הזיווג.
מצד ההלכה, אין כל מניעה ללכת, לצאת או להמצא בכל מקום שהוא לאחר הטבילה.