content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במקוה עם ציפורניים מלאכותיות (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר לטבול עם בנייה על הציפורניים כאשר אין מרווח בין ציפורן טבעית לזו הבנייה אבל כשאר הציפורן המלאכותית מרוח עליה לק לציפורניים?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ציפורניים העשויות לנוי, בדיעבד, אינן מהוות חציצה כיון שאינן מכסות רב גוף, אין מקפידים עליהן והן מודבקות לזמן רב ( למעלה מחודש).
אף המגדלת את ציפורניה ו/ או נוהגת למשוח עליהן לק, לכתחילה –  תסיר את הלק, אך בדיעבד, יכולה לטבול עם לק ובלבד שהלק 'שלם' ומשוח היטב על על הציפורן.
בכל המקרים תקפיד לנקות היטב מתחת לציפורניים.
לסיכום:
מותר לטבול עם ציפורניים בנויות, כאשר הלק המשוח עליהן שלם ולאחר שניקתה מתחת לציפורן.