content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שבע נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום.כמה זמן לפני שקיעה מותר לעשות בדיקה בשבע נקיים?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

נהגו לעשות הפסק טהרה סמוך ככל שניתן לשקיעה של היום הרביעי ( חלק מעדות ספרד) או החמישי.

בדיעבד אפשר להקדים את הבדיקה ולעשותה אפילו בשעות הבוקר ואפילו בימים קודמים.
בפרט בימי החורף הקצרים כשנשים רבות מחמיצות את השקיעה , מוטב להקדים את הבדיקה ובבמידת האפשר לחזור עליה בסמוך לשקיעה.
בדיעבד אפשר לעשות הפסק טהרה מיד כשההפרשה הדמית הסתיימה ולכל הפחות ביום השני לתחילת הראיה. 
ראי פרוט ההלכה במאמר:
https://mikve.net/content.asp?PageId=924
כ
מובן שאת 7 הנקיים אנו מתחילות לספור  מהיום החמישי או הששי לתחילת הראיה.