content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מוך דחוק (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום מתי צריך להכניס את המוך? כמה זמן הוא הוא צריך להיות עד שמוציאים אותו? ודבר נוסף- לפעמים בגלל ריבוי הבדיקות שאני עושה כדי להגיע להפסק ממש נקי שלא יהיו לי שאלות. אז המקום מעט מתייבש ואיני מצליחה לערוך את הבדיקה של המוך דחוק שיהיה ״בחורים ובסדקים״ אלא רק מכניסה ומעט מסובבת כמה שאפשר. האם זה בסדר? תודה רבה!

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

את בדיקת המוך הדחוק יש לבצע לאחר שבדיקת הפסק הטהרה שלפני השקיעה יצאה נקיה. על המוך הדחוק להיות כ 20 דקות, בכל זמן בין השמשות (בין השקיעה לבין צאת הכוכבים).
מלכתחילה , על המוך הדחוק למלא את כל חלל הפרוזדור. בדיעבד, ניתן להניח אותו קרוב לפתח , או להקפיד על תחתונים צמודים.
בכל מקרה, בדיעבד, גם אם לא בדקת בדיקת מוך דחוק , יצאת ידי חו7בת בדיקת הפסק הטהרה.