content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבעת (טהרת המשפחה)

שאלה

האם אישה ששמה טבעת למניעת הריון יכולה לטבול

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

את הטבעת נובה רינג ניתן להוציא בקלות ולהחזירה בקלות.

הוצאתה עד שלוש שעות אינה פוגעת ביעילותה כמניעה.