content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במקוה לאחר לידה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

שלום אני אחרי לידה כחודש ולפני כשבוע וחצי הוספק הדימום שלאחר הלידה. רציתי לדעת האים צריך גם הפעם לטבול במקוה למרות שזה לא דימום של ווסת ואם כן אז מתי כי גם אמרו לי שיש משהו בעניין הזה של לידת בן שצריך לטבול אחרי זמן קצוב מסויים , מה לעשות???????????

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ראשית מזל טוב.
במרוצת הדורות קיבלו עליהן בנות ישראל שאין מבחינים בין דם לדם וכל דם נחשב כגורם לאשה להיות נדה.
אשה יכולה לעשות 'הפסק טהרה' לאחר שפסקה מלדמם, (בד"כ 4-6 שבועות לאחר הלידה), לספור שבעה נקיים ולטבול.
עניין מין הילוד, לא כל כך רלוונטי לענייננו, אך לפי העקרון ההלכתי אם ילדה בן תמתין לפחות 5 ימים מהלידה עד להפסק, תספור 7 נקיים ותטבול ( במידה ופסקה לדמם).