content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חתונה יום שני (מנהגי כלות)

שאלה

שלום רב, רציתי לדעת כמה ימים לפני החתונה ניתן לטבול במקווה ? החתונה ביום שני, האם ישנה אפשרות לטבילה ביום חמישי?

תשובה מאת הרב יקותיאל רוזנבאום-רב הקהילה החרדית, גני הדר,פ"ת

מתירים לכלה  לטבול עד 4 ימים לפני החופה , לכן את יכולה לטבול ביום חמישי.
עליך לבדוק בכל יום מיום הטבילה עד לחופה מחשש לדם חימוד.
אבקש לציין כי תנאי נוסף לטבילה המוקדמת הוא,
שעליך לודא שעד לטבילה יחלפו 7 ימים 'נקיים' מלאים מאז 'הפסק הטהרה' (נחמה).