content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בערב שבת (שבתות ומועדים)

שאלה

יתכן שיצא לי לטבול בערב שבת הבא (לא הקרוב) אי"ה. בשבת זו בעלי יהיה במילואים. מה עליי לעשות? האם אני יכולה לדחות את הטבילה למוצ"ש?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אם בעלך בודאות לא יהיה בבית, נוהגים שלא לטבול בשבת.
אם יש ספק או סיכוי ולו קל שיוכל לחזור – עליך לטבול.