content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני טובלת במקווה אבל לאחרונה אני לא הולכת מכיון שאני מאבדת את הנשימה בטבילה רציתי לשאול רב אם אוכל לקבל היתר לטבול בלי להכניס את הראש למים אלה רק את הגוף וראש אחורה בלי לצלול . תודה

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

אשה יקרה! תודה על שאלתך! אם הבנתי נכון, אני למד שלאחרונה את סובלת מכך. ובכן, יש בהחלט מה לעשות. ראשית לבחון את הסיבות שגרמו לכך: פיזיות או שמא רגשיות. האם מדובר בקוצר נשימה, או שמא חשש מהמים וכדו'. מנסיוני העשיר בסוגיא רגישה זו עולה שברוך ה' נשים רבות הצליחו לטפל בבעיות ובחששות מעין אלה. נשים שסבלו מחששות אין ספור עוד מגיל ילדות! כמו טראומה ממים, טופלו נכון והחלו לטבול ברוך ה' כדת וכדין. ולעצות פרקטיות יותר: יש כמובן לנשום עמוק לפני, ואין שום צורך להשתהות במים יתר על המידה. גם בשבריר שנייה שכל הגוף כולל השיער כולו! במים מספיק. במצבך אין צורך להחמיר ולטבול כמה טבילות. שתיים מספיקות בהחלט. כמו כן, מותר בהחלט ללחלח את הידיים, וגם את קפלי הגוף, במימי המקווה, טרם הכנסת הראש, ולאחוז (רצוי ברפיון!!) בקיר או במעקה, או בהסקה, ואז להכניס את הראש למים. מה שיעניק תחושת ביטחון. לעיתים דרושה בהחלט עזרת הבלנית או חברה קרובה! וזה גם תלוי הרבה מאוד בסבלנות ובאישיות של הבלנית. (בלניות יקרות! שמנה לב!). שואלת יקרה! לו היה הדבר תלוי בי, בודאי שיכולתי לבוא לקראת. אך כידוע לכל, לשמחתי אין התורה שלי או של אי מי מן הרבנים, ומהלכות הטבילה היסודיות הן שיבוא כל הגוף בבת אחת במים, אחרת הטבילה אינה טבילה. וזו היא מחוקי הבורא יתעלה, שכן כדברי הרמב"ם כל ענייני טומאה וטהרה אינם ענייני נקיון או ההיפך ממנו. אלא חוק מחוקי הבורא. שכן כתבה התורה ורחץ את בשרו במים, את כל בשרו. בלי שום חוצץ. וכידוע כמה רבו הלכות החציצה שכל עניינם כנ"ל, שלא יהיה שום דבר חוצץ בין הגוף לבין המים. על אחת כמה וכמה שאופצייה זו לא באה בחשבון. הרבה הצלחה ונשמח להפנותך לבלניות בעלות נסיון, הרב ראובן זכאים כל הזכויות שמורות (C)