content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם בדיקת בוקר יכולה להחשב כהפסק טהרה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בדיעבד כן. מלכתחילה רצוי לחזור ולבדוק לפני השקיעה, אך ניתן לצאת ידי חובה גם בבדיקת בוקר.