content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה עם מדבקת אוורה (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום אני צריכה לטבול בערב חג סוכות הקרוב העניין הוא שאני משתמשת במדבקת אוורה כמניעה האם מותר לי להסיר את המדבקה בחג לפני הטבילה ולהדביק אותה בחזרה? כיצד עליי לנהוג?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

~שלום רב! לגבי ההסרה עדיף להסיר את המדבקה ב ס י ו ם ההכנות וטרם השקיעה,
גם כדי שתוכלי לנקות היטב את שיירי הדבק, וגם למנוע תלישת שיער במידה
והיא דבוקה במקום שיער. ככל הידוע לי עד כשעה שעתיים בלי המדבקה לא נפגמת
היעילות שלה. (ונא לברר עם רופא) הטבילה בדרך כלל בטווח הזה כך שאין
בעיה.
במידה ושקעה השמש ולא הסרת את רשאית להסירה, רק בעדינות ובמאמץ שלא יתלשו
שיערות. אם היא במקום שאין שיער ברור שיותר קל הלכתית להסיר אף בשבת.
לגבי ההדבקה מחדש לאחר הטבילה – מותר.
מועדים לשמחה, הרב ראובן זכאים