content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה שלא בזמן (טהרת המשפחה)

שאלה

הדימום פסק ומפאת שכחה וריבוי עניינים רק בדקתי עצמי כמה שעות לפני השקיעה בדיקה פנימית לעומק שהיתה נקיה .ולא עשיתי מוך דחוק כרבע שעה .האם אני צריכה לחכות ליום המחרת או להמשיך לספור מאותו יום שאני כבר נקיה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בדיעבד, מוך דחוק אינו מעכב את בדיקת הפסק הטהרה כך שאת יכולה לסמוך על הבדיקה שבדקת.