content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם גם בשבעה הימים הנקיים אסור לגעת בבעל? כמובן לא לקיים יחסי מין..רק להעביר דברים וכוליי..

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

נכון. ישנן הלכות הרחקה הנוגעות לנגיעה, להעברת דברים, מאכלים וכו', להפרדת מיטות ועוד.