content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ביו"כ (שבתות ומועדים)

שאלה

לאחר חודשיים של נידה (כתוצאה מלידה), יצא שיום הטבילה יהיה ביו"כ. מאחר ויו"כ אסור בתשמיש, האם יש עניין לטבול במוצאי החג או בערב החג?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בערב החג המיקוואות סגורים. טיבלי במוצאי