content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

יום כיפור בהריון (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום, אני כרגע נמצאת בשבוע 19 להריון הראשון ב"ה. לפני כשבועיים היו לי דימומים והרופא בבית החולים המליץ על מנוחה של שבועיים בערך בבית ושתיה מרובה. כרגע הכל בסדר ב"ה אבל חייבת להקפיד על שתיה. רציתי לדעת מה ההלכה לגבי יום כיפור שיחול בסוף השבוע בעזרת ה'?

תשובה מאת הרב אלחנן בן נון - רב הישוב שילה

א. חולה או אשה מעוברת שנאמר להם על ידי רופא (או על ידי הבקי ברפואה באותו מקום) שהם צריכים לאכול מפני שאם לא יאכלו הם (או העובר) עלולים להיות בסכנה, חייבים לאכול ולשתות.
ב. צריכים הם לשאול אם מבחינה רפואית די להם אם יאכלו ו/או ישתו לשעורים. אם לא, יאכלו ו/או ישתו לפי מדת הצורך.
ג. שיעורי האכילה והשתיה במקרים אלו הם:
{אוכל מוצק בשיעור של 30 סמ"ק (כנפח המעטפת של קופסת גפרורים רגילה) בהפסקה של 10 דקות בין סוף אכילה לתחלת אכילה נוספת}
נוזלים בשעור של 40 סמ"ק (40 גרם) לאדם מבוגר בהפסקה של 10 דקות בין שתיה לשתיה.
ד. שיעור האכילה קבוע לכל אדם, אבל את שיעור השתיה צריך בעצם כל חולה למדוד בעצמו, כי הוא תלוי במידת המים שהוא יכול להחזיק בצד אחד של פיו (לחי אחת). מי שיכול ימדוד שיעור זה באופן הבא; ימלא פיו מים ככל שיוכל להחזיק, יפלוט אותם לתוך כלי, וימדוד חצי מהם, זהו שיעור 'מלוא לוגמיו' שלו.
מי שאינו יכול למדוד ינהג על פי השעור של 40 גרם. אנשים הקטנים במדת גופם או נערים יקחו 35 סמ"ק (גרם מים).
ה. אפשר לשתות נוזלים מסוכרים, ואף המכילים חמרי מזון נוספים בתנאי שהתמוססו לגמרי המשקה צלול ואין במשקה חתיכות דקות של פרי.
ו. אוכל ומשקה אינם מצטרפים. לכן אפשר באותן 10 דקות גם לאכול וגם לשתות.